Data Hunter

Data Hunter

Kurumda bulunan bilgisayarlarda ve/veya sunucularda, daha önceden belirlenmiş veya girilebilir pattern ile arama yapabilen kişisel veri envanter analiz yazılımıdır.

DataHunter yazılımı, arama algoritmasıyla çeşitli formatlı dosyalarda ve veritabanlarında kişisel veri arayarak kurum envanterinde bulunan kişisel verilerin belirlenmesini sağlayıp rapor halinde sunabilir.

Hem istemci hem de merkezi sunucu veritabanında bulunan kayıtlar tutulur. Merkezi olarak kullanıldığında merkezi web portal üzerinden kayıtların detayları raporlanır ve gözlemlenebilir.