Logguard

Logguard

Birbirine zincir olarak bağlanan verilerin bütünlüğü, blok zincir altyapısı ile işin ispatı sağlanır.

Veri Bütünlüğü Koruma

Blok-zincir altyapısı ile işin ispatı sağlanır. Böylelikle birbirine zincir olarak bağlanan verilerin bütünlüğü ve elektronik olarak değişmezliği garanti altına alınır. En az 2 node olarak kurularak blok-zincirin adem-i merkeziyetçi bir yapıyla yönetilmesi sağlanır. Herhangi bir anda veri log bütünlüğü değiştiğinde, yani sahip olunan verinin özeti değiştiğinde bu durum tespit edilir.

KVKK Uyumluluğu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kısaca KVKK), bazı maddelerle Veri sorumlusuna uyum adına birtakım süreçleri yönetmesini istemektedir.

Bu yükümlülüklerden bazıları kısaca kanuna atıf verilerek aşağıda açıklanmaktadır.

Veri sorumlusu, Kanunun 10. maddesi çerçevesinde kişisel verilerin elde edilmesi sırasında bizzat veya yetkilendirdiği kişi aracılığıyla bazı bilgileri ilgili kişiye sağlamakla yükümlüdür.

Veri işleme faaliyetinin ilgili kişinin açık rızasına bağlı olduğu veya faaliyetin Kanundaki diğer bir şart kapsamında yürütüldüğü durumlarda da veri sorumlusunun ilgili kişiyi bilgilendirme yükümlülüğü devam etmektedir. Yani, ilgili kişi, kişisel verisinin işlendiği her durumda aydınlatılmalıdır.

Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiğinin ispatı veri sorumlusuna aittir.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlamış olan veri sorumlusu, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle saklanır.

Logguard bu kayıtları güven içinde tutar ve saklar.

Zincir Geçerleme ve Kayıt Yönetimi

Blok-zincir yapısı oluşturulan kayıtlar istenildiğinde zincir geçerlemesiyle doğrulanır ve kayıtların bütünlüğü görülmüş olur. Ayrıca zincirler arası karşılaştırma yapılarak geçerleme hatasının nedeni görülebilir.

Mikroservis Entegrasyon

Logguard mikroservis altyapısı ile blok-zincirleme yapılmak istenen her türlü kaydın sisteme iletilmesi/gönderilmesi sağlanır. Böylelikle bu güvenli loglama ve kayıt altyapısı kullanılarak kurumsal ispat sistemi kurulmuş olur.

Risk Yönetimi

Logguard sisteminde log doğrulama mekanizması ile bir önceki logların güvenliği de doğrularak loglama yapılır. Bu sayede blok-zincirin güvenirliği teyit edilerek sistem kayıtları oluşturulur.

Minimal Tasarım

Basit ve ergonomik tasarımı ile Logguard, herkesin rahatça kullanabileceği bir üründür.