Performans Testleri

Performans Testleri

Yazılımın sorunsuz çalıştığından emin olmak için kalite güvence mühendisleri, test senaryosunun içeriğine bağlı olarak birkaç tür performans testi yapmalıdır. Hangi tip performans testinin uygulanacağına karar vermek, test tipinin yazılım projesine uygunluğuna bağlıdır. Yazılım test sürecinde doğru kararı verebilmek için her bir yük testi ile diğer test türleri arasındaki farkları bilmek önemlidir.

Performans Testi

Performans testi, yazılımınızın kalitesini, yanıt verebilirliğini, kararlılığını ve ölçeklenebilirliğini değerlendirme sürecidir. Performans testi yapmadan önce hedeflerinizi belirlemeniz gerekir. Daha sonra yazılımınızın bu hedeflere göre nasıl davrandığını ve performans gösterdiğini kontrol etmeniz gerekir. Performans testi yapmaktaki amacınız, sistemin performans darboğazlarını bulmak ve ortadan kaldırmaktır. Sonuç olarak, yazılımınızın kullanılabilirliğini etkileyebilecek önemli sorunları tespit edebilirsiniz. Ayrıca beklenmedik kar kayıpları yaşamanızı veya işletme itibarınızın her türlü zarar görmesini engeller. Yük testi ve stres testi, iki farklı performans testi türüdür. Diğer performans testi türleri ise; hacim testi, ani yükselme testi, dayanıklılık testi ve ölçeklenebilirlik testi.

Yük Testi

Yük testi, ne kadar yüke dayanabileceğini kontrol etmek için sistem üzerindeki yükü eşik değerine ulaşana kadar artırarak gerçekleştirilir. Test edilen uygulama, yazılımı kullanarak işlem yapan yoğun bir eşzamanlı kullanıcı yükü altında nasıl davrandığını görmek için incelenir. Yük testinin amacı, tepki süresini izlemek ve sisteminizin ağır yükleri kaldırabilmesini sağlamaktır.

Stres Testi

Bant genişliği kapasitesinin ötesinde test ederek yazılımınızın kararlılığını kontrol etmek için stres testi yapılır. Normal koşulların dışına iterek ve aşırı yükler altına sokarak sisteminizin maksimum sınırlarını inceler. Stres testi yaparak, bellek, CPU vb. donanım kaynaklarınızın yeterli olmadığı durumlarda yazılımınızın nasıl davrandığını görebilir ve sisteminizin normal duruma döndüğünde nasıl toparlandığını analiz edebilirsiniz.

Efsane Cuma, Siber Pazartesi gibi büyük etkinliklere hazırlanmak, yüksek talebe cevap verebilmek ve kazancınızı güvence altına almak için çok önemlidir. Bu nedenle önceden stres testi yapmak, sisteminizin yeteneklerini anlamak için faydalıdır. Bu sayede darboğazlarınızı önceden giderebilir ve beklenmedik trafik artışlarına hazır olabilirsiniz. Kurum web servislerinize ve web uygulamalarınıza bu testleri firmamız yapmaktadır.